Quesadillas KuchaŘka Na Kazdý DeŇ (Paperback)

Quesadillas KuchaŘka Na Kazdý DeŇ By Eugen Podhradská Cover Image
$49.47
Available in our Warehouse: Usually Ships in 3-8 Days

Description


Quesadilla je mexick jedlo pozost vaj ce z tortilly, ktor je plnen predovsetk m syrom a niekedy m som, koren m a in mi plnkami a potom sa var na panvici alebo spor ku.
Tradične sa pouz va kukuričn tortilla, ale d sa urobiť aj tortilla z m ky. Pln quesadilla sa vyr ba z dvoch tortil, medzi ktor mi je vrstva syra. Polovica je jedna tortilla, ktor bola naplnen syrom a zlozen do tvaru polmesiaca. Quesadilla m svoj p vod v koloni lnom Mexiku. Quesadilla ako jedlo sa mnoho rokov menila a vyv jala, pretoze ľudia experimentovali's r znymi jej vari ciami.
Quesadilly sa často pred vaj v mexick ch restaur ci ch po celom svete.
Product Details
ISBN: 9781783570096
ISBN-10: 1783570091
Publisher: Eugen Podhradska
Publication Date: February 20th, 2023
Pages: 288
Language: Slovak