100 Úzasných Receptov Na Omeletu (Paperback)

100 Úzasných Receptov Na Omeletu By Viera Murčová Cover Image
$40.99
Available in our Warehouse: Usually Ships in 3-8 Days

Description


Omeleta je kulin rsky pr pravok vyroben z cel ch vajec, ktor boli rozsľahan a uvaren na panvici (dusen ). NIE JE to jednoduch omeleta poskladan alebo zrolovan na sebe, ale sk r pr pravok's veľmi odlisn m tvarom a konzistenciou (rozdiel medzi vonkajskom a srdcom jedla).

P vodn recept na omeletu je franc zsky, ako uz n zov napoved .


V zivov pr jem omelety sa l si v z vislosti od zlozenia; v praxi m ze byť omeleta zlozen z: vajec, zivoč snych pr sad, zeleniny a tukov z korenia. Str viteľnosť sa veľmi l si od jedn ho pr pravku k druh mu, hoci (v priemere) je tento sp sob varenia povazovan za jeden z najleps ch

Product Details
ISBN: 9781805428466
ISBN-10: 1805428462
Publisher: Viera Murčova
Publication Date: February 7th, 2023
Pages: 220
Language: Slovak